Participă!

vineri, octombrie 03, 2014

Top Ten socio-economic: judeţul Bacău

         Vremurile când judeţul Bacău îşi contoriza indicatori economici de invidiat a trecut de multişor. Lista domeniilor social-economice unde ne (mai) putem încadra într-un top ten la nivel naţional este din ce în ce mai scurtă. Redăm mai jos indicatorii la care (încă) excelăm, cu specificaţia că nu toţi au darul să ne încânte…
Locul 1 la ...emigraţie. Peste 67000 de băcăuani şi-au luat tălpăşiţa, număr care ne-a transformat în cel mai volatil judeţ al ţării (detalii aici).  Fără a avea o statistică oficială, cred că suntem pe acelaşi loc 1 după numărul copiilor care învaţă pentru viitorul altor naţii, dintr-un total de 200000 de copii înscrişi la şcolile unde muncesc părinţii lor...
Locul 2 la sanatorii balneare;
Locul 3: producţia medie la cereale boabe, numărul de păsări, producţia de carne sacrificată;
Locul 4: numărul de sate (491 sate), numărul populaţiei masculine, lungimea căilor ferate electrificate, centre de transfuzie, laboratoare de tehnică dentară, rata criminalităţii…
Locul 5: numărul populaţiei feminine, număr născuţi-vii, numărul unităţilor de învăţământ primar şi gimnazial, numărul bibliotecilor, reţeaua de ambulatorii integrate spitalelor, resursele de muncă, suprafaţa ocupată cu furaje verzi în teren arabil, suprafaţa cultivată cu furaje perene, număr de juninci, valoarea producţiei animale;
Locul 6: număr de elevi, număr de caprine
Locul 7: numărul copiilor înscrişi la grădiniţă, suprafaţa ocupată cu păduri, numărul cabalinelor, număr paturi în sanatorii balneare;
Locul 8: populaţia totală (conform RPL 2011)
Locul 9: lungimea totală a drumurilor publice (modernizate plus nemodernizate), numărul volumelor existente în bibliotecile publice, număr pensionari de asigurări sociale de sănătate de stat, număr cabinete stomatologice, vehicule rutiere pentru scopuri speciale, număr locuinţe, suprafaţa locuibilă;
Locul 10: numărul populaţiei şcolare.
            La polul opus, pe ultimele locuri (40-42) ne situăm la indicatori extrem de relevanţi, precum: numărul de divorţuri, mortalitate infantilă, ratele de ocupare şi de activitate a forţei de muncă. Să nu mai facem referire şi la indicatorii legaţi de producţia industrială, pentru că nu are rost să ne stricăm week-end-ul… 
    Sursa datelor folosite pentru top 10: DJS - Anuarul statistic al judeţului Bacău 2013, INS - RPL 2011, deferlări.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu