Participă!

vineri, iunie 26, 2015

Trecător prin judeţ (27): Biserica din Borzeşti

  Localitate componentă a municipiului Oneşti, situată la 5 km de centrul oraşului. Prezumtivul loc al naşterii (1436) domnitorului Ştefan cel Mare (Grigore Tocilescu - „Istoria românilor”). Complexul Muzeal Borzeşti, situat pe DN11A (Adjud-Oneşti) la 4 km de Oneşti, într-un cadru natural de excepţie, patronat de ctitoria voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt. Complexul cuprinde biserica monument istoric din secolul XV şi Muzeul de Cultură şi Artă Religioasă (inaugurat în octombrie 1994). De existenţa bisericii este legată legenda stejarului din Borzeşti, stejar aflat (conform legendei) sub masa altarului. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a fost construită în anii 1493-1494 de Ştefan cel Mare şi fiul său Alexandru, îmbinând într-un mod unic stilurile gotic, bizantin şi moldovenesc. Este considerată monument istoric de valoare naţională excepţională (Legea nr. 5/6 martie 2000) Plan simplu de corabie (dimensiuni: 26,2 m lungime, 10,3 m lăţime), acoperişul fără turn sunt elemente ce au dat construcţiei rezistenţă şi robusteţe, definind stilul moldovenesc. Catapeteasma este din zid. Construcţia are două bolţi construite pe sistemul de arcuri si pandative obişnuite în stilul bisericilor lui Ştefan cel Mare. Ferestrele de la pronaos au împrumutat stilul gotic. Registrul de la absida altarului este decorat în interior cu firide oarbe. Se mai păstrează câteva icoane de la sfârşitul sec.XVI. Faţadele decorate cu ceramică smălţuită în alternanţă cu piatră brută şi ceramică. Biserica păstrează o frescă originală din secolul XV, care o încadrează în rândul celor mai valoroase monumente de arta picturală bisericească medievală. În cimitirul bisericii se află mormântul Mariei Bogdan Alecsandri, fiica poetului Vasile Alescandri (conacul familiei Bogdan există şi azi în apropierea bisericii sub denumirea de Restaurantul Stejaru). Restaurată în anii 1904-1905, 1924, 1994, 2003. Crucea de piatră, ridicată in 1777 de Stan Rada. Muzeul de Cultură şi Artă Religioasă conţine obiecte de cult din secolele XVII, XVIII şi XIX, aparţinând mai multor biserici din judeţul Bacău. Se disting dintre exponate cărţile de căpătai ale ortodoxiei, în acelasi timp monumente de limba românească precum: Cazania lui Varlaam din 1643, Cartea românească de învăţătură, Iaşi, 1643, Noul testament de la Bălgrad, Alba Iulia,1648, Biblia de la Bucureşti, 1688, Biblia de la Blaj din 1795, Apostol, Bucureşti, 1688, tipăriturile lui Antim Ivireanu, colecţia de icoane (peste 770 lucrări din secolele XVII – XVIII), obiecte din metal din secolul XIX (cădelniţe, sfeşnice, potire, candele), veşminte. Frescă (1994) de mari dimensiuni. În faţa muzeului se află bustul lui Ştefan cel Mare.
      Biserica din Borzesti este singura biserică care nu a fost ridicată de Ştefan cel Mare în urma unei victorii, rămânând până astăzi învăluită în legende...
     Programul de vizitare al Complexului Muzeal Borzesti este de luni până duminică între orele 9-16. Site oficial.
MATERIALE VIDEO: AICI şi AICI.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu