Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

miercuri, iunie 6

Primăriile şi spaţiile verzi


   Amenzile pentru distrugerea spaţiilor verzi se înăspresc drastic. Autoritatea locală care nu a dispus distrugerea construcţiei de pe spaţiul verde riscă amenzi de până la 20.000 de lei pe metrul pătrat construit. Legea nr. 47 din 19 martie 2012, recent intrată în vigoare, stabileşte mult mai clar regulile de interzicere a schimbării destinaţiei spaţiilor verzi şi excepţiile de la aceasta.
   Modificările aduse Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor urmăresc limitarea situaţiilor în care sancţiunile nu ar fi suficient de serioase încât să concureze câştigurile imobiliare ce ar putea fi obţinute prin încălcarea restricţiilor, adică ocuparea spaţiilor verzi cu diferite tipuri de construcţii. Printre noutăţile aduse de lege se numără şi includerea pepinierelor şi serelor în categoria legală de “spaţii verzi”. De asemenea, s-a stabilit ca obligaţiile legale să fie aceleaşi pentru persoanele fizice şi juridice (inclusiv, interdicţia de a ocupa spaţiile verzi cu orice fel de construcţii provizorii sau permanente şi de a diminua suprafeţele verzi). Până acum, persoanele fizice/juridice aveau doar o parte dintre obligaţiile legale actuale, iar obligaţiile se refereau doar la zonele inventariate ca spaţii verzi şi nu la toate terenurile din categoria legală de “spaţii verzi”, explică specialiştii Avocatnet.
   Extinderea intravilanului localităţilor, transformarea zonelor cu alte funcţiuni în zone rezidenţiale şi construirea pe terenuri de peste 3.000 mp aflate în proprietatea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a autorităţilor centrale şi locale, se vor putea realiza doar în temeiul unor documentaţii de urbanism care să prevadă atât un minim de 5% spaţii verzi publice, cât şi un minim de 20 mp de spaţiu verde pe cap de locuitor.
   De la această lege există câteva excepţii: se pot amplasa pe spaţii verzi doar alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere, dar numai pe baza unei documentaţii de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde. Acest procent de 10% se aplică şi spaţiilor verzi existente la data intrării în vigoare a legii.
   În ceea ce priveşte sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea restricţiilor, unele amenzi au fost semnificativ majorate şi vor fi calculate prin raportare la fiecare metru pătrat de spaţiu verde afectat. De exemplu, nedispunerea de către autoritatea competentă a măsurii demolării construcţiilor neautorizate pe spaţiile verzi reprezintă acum contravenţie şi este sancţionată cu amenzi între 10.000 lei şi 20.000 lei pentru fiecare metru pătrat de spaţiu verde afectat. Sancţiunea se va putea aplica în paralel cu măsuri de readucere a terenului în starea de dinaintea ocupării cu construcţii, pe costul proprietarilor acestora.
Sursa: articol preluat de pe site-ul puterea.ro.
Recomandări pe aceeaşi temă: 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu