Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

marți, 18 iulie 2017

Dimineaţă de iulie

Dimineaţă de iulie, în faţa unei intrări din Parcul „Cancicov”. Dintr-un microbuz marcat cu tăbliţă de Buhuşi, câteva mâini dibace ajută la coborâre. Dexteritatea însoţitorilor determină ca mica alee pietonală să fie brusc animată. Probabil nu sunt la primul "desant" de acest fel. Totul se petrece într-o tăcere în care doar scârţâitul unui scaun cu rotile şi freamătul câtorva guguştiucilor te absolvă de gândul fugar transmis de cine ştie ce scenariu dramatic hollywoodian. Să fie mai mult de o duzină de suflete transfigurate de bătrâneţe, de boală, de neputinţă fizică. Bastonul, cadrul metalic, cârja cu sprijin subaxial, scaunul rulant nu mai reprezintă simple accesorii, părând a fi mai degrabă vechi prieteni. Cele câteva bănci sunt treptat ocupate după ce grimasele de durere sau oftaturile prelungi destăinuie oboseala trupurilor dar şi mulţumirea de a respira într-o oază verde. Un melanj greu definibil de stări se întinde interstiţial în micul spaţiu de relaxare. Împăcare, nemulţumire, speranţă, oboseală, angoasă, seninătate, posomorâre, zâmbet, durere, tristeţe, contemplare, indiferenţă, somnolenţă, izolare, singurătate, mulţumire...Un fotograf ar fi putut poate sintetiza artistic momentul prin eliminarea şocului afectiv. Pentru un trecător grăbit,  dar nu imun în faţa unor dileme axiologice, developarea momentului impune reglarea prelungită a unor resorturi sufleteşti, mai ceva decât setările unei camere fotografice. Starea de bătrâneţe în România are o sensibilitate ISO greu de suportat...
Câţiva metri mai departe, dincolo de bariera verde a parcului, pe un colţ de clădire, o mască zâmbeşte hâd. Sau poate doar hâtru, nu îmi dau seama pe moment. Carpe diem? Memento mori? Panem et circenses?
           Şontâc-şontâc, o dimineaţă de iulie se scurge...

miercuri, 12 iulie 2017

Topul liceelor după ultima medie de admitere

Si mult aşteptata repartizare computerizată...
Sursa: admitere.edu.ro

luni, 10 iulie 2017

Mortinalitatea în judeţul Bacău

Un indicator demografic la care stăm bine:
Sursa: hotnews.ro

miercuri, 5 iulie 2017

Două pasaje pentru CNADNR

      După cum spunea Gala Galaction, „această veche şi ştiută carte a lui Kotzebue are o tinerete care biruieste vremea si imbuneaza toate varstele. Este o icoana a societatii moldovenesti, este viziunea pamantului iubit dintre Carpati si Prut, asa cum aratau ele la jumatatea veacului al nouasprezecelea si cum le-a putut prinde un om crescut pe alt taram si adus de imprejurari pe meleagurile noastre.”

Astăzi vă voi îmbia cu două pasaje care ne amintesc de vremurile noastre J

Când e vreme frumoasă oricine se bucură de pământul Moldovei cel roditor, pământ negru de grădină amestecat cu humă; pe vreme de ploaie însă, omul, mai ales cel ce călătoreşte, poate ajunge la deznădăjduire.” (p. 56)


„Merserăm mai departe, trecutrăm prin oraşul Bacău, ce nu înfăţoşază niciun interes, şi peste jumătate de ceas începurăm a urca Pietricica, un deal foarte greu de suit, unde şoseaua începută de opt ani şi încă neisprăvită  este de foarte puţin folos.” (p.57)

marți, 4 iulie 2017

Unde sunt concentrate cele mai mari note de admitere în liceu?

Aruncând o privire peste mediile de admitere obţinute de cei 4679 elevi care au susţinut Evaluarea Naţională 2017, să ne oprim atenţia asupra vârfului ierarhiei, reprezentat de elevii care au obţinut performanţa unor medii de peste 9,50. Sunt 345 de absolvenţi fericiţi, aceştia reprezentând 7,3% din numărul total al candidaţilor cin judeţ. Analizând repartiţia spaţială a acestor medii, se poate observa o evidentă concentrare a acestora în doar 26 de unităţi şcolare, care însumează 80.5% din totalul mediilor de 9,50 şi peste. Evident, coagularea educaţională cea mai intensă aparţine municipiilor Bacău şi Oneşti, la care se adaugă câteva unităţi şcolare din oraşele Moineşti, Comăneşti, Târgu Ocna, şi Buhuşi. Cele mai numeroase medii mari aparţin următoarelor şcoli: C.N. „Ferdinand I” Bacău (32), Ş.G. „Al. I. Cuza” Bacău (24), C.N. „D. Cantemir” Oneşti (21), C.N. „Gh. Vrănceanu” Bacău (20), Ş.G. „Miron Costin” Bacău (16), C.N. „V. Alecsandri” Bacău, Ş.G. Nr. 10 Bacău (15), Ş.G. „L.Rebreanu” Comăneşti, Ş.G. „G. Călinescu” Oneşti (13), Ş.G. „N. Iorga” Bacău (12), Ş.G. „M. Drăgan” Bacău (10), Ş.G. „C-tin Platon” Bacău, Ş.G. Nr. 2 Târgu Ocna (9), Ş.G. Nr. 1 Oneşti, Ş.G. „G. Enescu” Moineşti, Ş.G. „Ş. Luchian” Moineşti (8), C.N. Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău, Ş.G. „I. Creangă” Bacău (6 elevi) etc.. Din mediul rural se remarcă Ş.G. „General N. Şova” Poduri, cu 3 elevi care se încadrează acestui criteriu.
Mult mai interesante sunt însă rezultatele dacă le raportăm la numărul de absolvenţi din fiecare unitate şcolară. Pentru a putea aduce valorile la un numitor comun, am calculat deci ponderea acestor elevi performaţi, ierarhia fiind următoarea:
1.    C.N. "D. Cantemir" Oneşti  - o excepţională pondere de 63,6% a absolvenţilor cu medii de 9,50 şi peste, fapt explicabil prin faptul că această unitate şcolară este singurul colegiu naţional din oraş cu clase de gimnaziu, zona sa de influenţă educaţională acoperind astfel fără probleme o zonă întinsă de la confluenţa râurilor Oituz şi Caşin cu râul Trotuş.
2
C.N. "Gh. Vrănceanu" Bacău
58.8 %
3
C.N. "Ferdinand I" Bacău
52.5%
4
C.N. "V. Alecsandri" Bacău
42.9%
5
Ş.G. "Al. I. Cuza" Bacău
26.1%
6
Ş.G. Nr. 2 Târgu Ocna
23.7%
7
Ş.G. Nr. 10 Bacău
21.1%
8
Ş.G. "Alexandru cel Bun" Bacău
21.1%
9
Ş.G. "N. Iorga" Bacău
17.1%
10
Ş.G. "G. Călinescu" Oneşti
16.9%
11
Ş.G. "C-tin Platon" Bacău
16.7%
12
Ş.G. "M. Costin" Bacău
16.3%
13
Ş.G. "L. Rebreanu" Comăneşti
14.1%
14
Ş.G. "G. Bacovia" Bacău
13.8%
15
Ş.G. "Ş. Luchian" Moineşti
13.3%
16
Ş.G. "G.Enescu" Moineşti
13.1%
17
Ş.G. "I. Creangă" Bacău
11.1%
18
Ş.G. Nr. 1 Oneşti
10.8%
19
Ş.G. "G. Mocanu" Oneşti
10.8%
20
Ş.G. "Gen. N. Şova" Poduri
10.3%
21
Ş.G. "Sf. Voievod " Oneşti
10.2%
22
Ş..G. "M. Drăgan" Bacău
9.7%
23
C.N. Artă "G. Apostu" Bacău
9.1%
24
C.N. Pedagogic "Ştefan cel Mare"
8.0%
25
Ş.G. "Dr. Al. Şafran" Bacău
8.0%
26
Ş.G. "M. Eminescu" Buhuşi
7.0%


luni, 3 iulie 2017

Ierarhia judeţeană pentru admiterea în liceele băcăuane

A fost stabilită ierarhia judeţeană a candidaţilor la un loc în liceu, începând cu anul şcolar 2017-2018. Mediile de admitere pentru cei 4679 elevi sunt disponibile aici.

duminică, 2 iulie 2017

Rezultatele şcolilor băcăuane la Evaluarea Naţională 2017

Până pe 12 iulie, când repartizarea computerizată a absolvenţilor în învăţământul liceal de stat va putea stabili pe baza ultimei medii de admitere fel de fel de topuri şi ierarhii la nivel local, regional şi chiar naţional, să urmărim în cele ce urmează rezultatele obţinute de câteva şcoli din municipiul Bacău la Evaluarea Naţională 2017. Mediile de mai jos au fost obţinute prin prelucrarea notelor publicate pe portalul evaluare.edu.ro
 Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău 9,38
 Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 9,30
 Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău 9,15
 Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău 8,72
 Şcoala Gimnazială  Alexandru cel Bun” Bacău  8,58
 Şcoala Gimnazială  „Al. I. Cuza” Bacău 8,26
 Şcoala Gimnazială  „Miron Costin” Bacău 8,09
 Şcoala Gimnazială "Spiru Haret" Bacău 8,09
 Şcoala Gimnazială  „Nicolae Iorga” Bacău 7,99
 Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău 7,94
 Şcoala Gimnazială  „George Bacovia”  Bacău7,92
 Şcoala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău 7,91
 Şcoala Gimnazială „Dr. Alexandru Şafran” Bacău 7,90
 Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău 7,76
 Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 7,58
 Şcoala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău 7,40

joi, 29 iunie 2017

Spre noi recorduri termice?

     De regulă, condiţii propice pentru însumarea mai multor factori favorabili care determină depăşirea unui record termic apar la final de iulie - început de august. Vom avea însă parte în acest week-end de o nouă maximă absolută? Vom  simţi pe propria piele...


joi, 22 iunie 2017

Bacău Street Delivery: Grădini posibile

Câteva zile de dezmorțire...O provocare:

marți, 20 iunie 2017

Comerţul băcăuan din perioada interbelică

        Dacă v-aţi plictisit să tot vedeţi magazine inchise, anunţuri de vânzare şi închiriere a unor spaţii comerciale, faţade distruse, buline seismice, hoteluri fantomatice ş.a.m.d., oferim câteva exemple de firme "pitoreşti" care au funcţionat în Bacăul interbelic, conform Buletinului Oficial al Camerei de Comerţ Bacău pe anul 1931:

Galanterie, mărunţişuri, fabrică de lingerie şi burtiere (strada Voevodul Mihai)
Brăgărie, lăptărie, cofetărie şi ceainărie (Strada Mare nr. 15)
Şuncărie, cârnăţărie şi derivate (str. Mihai Viteazu)
Fierarie en-detail  (str. Mihai Viteazu 51)
Coloniale şi precupie en-detail (str. Costache Negri nr 2)
Cârciumă cu tot felul de băuturi spirtoase, coloniale, cereale, ferărie şi tot felul de mărunţişuri en-detail (str. Regina Maria nr. 76)
Brânzeturi şi fabrică de mezeluri, magazin de mezeluri (str. Lecca nr. 232)
Atelier de casinci en-gros, basmale şi ţesături de lână (str. Busuioc nr. 14)
Comerţ de fabricat bomboane (strada Bacău-Piatra nr. 92)
Ceaprăzărie, accesorii şi croitorie (strada loniţă Sturza nr. 16)
Cereale, ouă şi produse petrolifere (strada Regina-Maria nr 23)
Manufactură, opincărie, articole de galanterie en-detail (Bulevardul Carol nr. 16)
Băcănie, locantă şi tot felul de mărunţişuri (strada Regina Elisabeta nr. 19)
Ziar, agenţie de presă şi publicitate (Calea Regele Ferdinand)
Legătorie de cărţi şi cartonaje (Str. General Averescu 59)
Mărunţişuri, băcănie, cereale şi căsăpie en-detail (Str. Apusului nr.1)
Cereale, oleaginoase, leguminoase, făinoase, derivate şi orice fel de produse agricole (Calea Regele Ferdinand 112)
Cârciumă şi restaurant, hotel, cafenea şi depozit de petrol, fabrică (Strada Buna -Vestire)
Cârciumă cu tot felul de băuturi în genere şi cu amănuntul (strada Faiviş Klein10)