Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

sâmbătă, iulie 20, 2013

Românul şi sistemele informatice

      Conform Legii privind administrarea şi administrarea spaţiilor verzi (Legea 24/ 2007) şi a Ordinului Ministrului Dezvoltării 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi, administraţiile publice locale trebuiau să constituie registrul spaţiilor verzi, conceput ca un sistem informaţional de tip GIS* de evidenţă şi inventariere sistematică a tuturor terenurilor din intravilanul localităţilor urbane definite ca spaţii verzi. Până astăzi puţine primării din România au luat în seamă aceste cerinţe legislative,  datorită unor cauze diverse: dezinteres, ignoranţă, stabilirea altor priorităţi, buget insuficient etc. Un caz special l-am întâlnit într-un oraş din judeţul Neamţ, unde, nici mai mult, nici mai puţin, primăria a înţeles sistemul informatic de evidenţă a spaţiilor verzi sub forma plăcuţelor de tablă şi a cuielor bătute în trunchiul fiecărui arbore (foto). Mare e grădina Domnului…Sau poate s-a avut în vedere o mai bună orientare în teren a citadinilor: „Dragă, ne vedem pe seară sub teiul 1489!”

    * GIS este acronimul provenit de la Geographic Information System (Sistem Informatic Geografic - uneori tradus în forma SIG în limba română). Acest sistem e utilizat pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite spațial printr-un proces computerizat. Tehnologia GIS poate fi utilizată în diverse domenii științifice cum ar fi: managementul resurselor, geografie, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu