Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

miercuri, august 29, 2012

C.C.D. a acreditat două noi programe de formare continuă pentru profesori


De curând, Ministerul Educaţiei, la propunerea Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, a acreditat două noi programe de formare continuă: „Integrarea T.I.C. în procesul educaţional” şi „Educaţie civică-formarea profesorilor”.
Acestea vor fi ofertate de instituţia băcăuană, începând cu anul şcolar 2012-2013, beneficiari direcţi fiind cadrele didactice din judeţul Bacău.
Programul de formare continuă intitulat, Integrarea T.I.C în procesul educaţional” urmăreşte  dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din reţeaua învăţământului preuniversitar băcăuan, răspunzând cerinţelor naţionale şi europene, privitoare la dezvoltarea competenţelor IT ale cadrelor didactice şi ale elevilor, cu scopul formării unei societăţi bazate pe cunoaştere, în România.
Funcţia principală a programului de formare propus este de activizare şi dezvoltare a competenţelor IT avansat ale cadrelor didactice din sistem, care vor putea folosi eficient în procesul didactic instrumentele colaborative online, platformele e-learning, softurile educaţionale, în mod deosebit cu scopul creşterii calităţii în educaţie.
Programul asigură totodată o pregătire generală sub aspect teoretic şi o pregătire specifică sub aspect metodologic şi practic, pregătire ce poate fi aprofundată şi dezvoltată individual, conform opţiunilor cursantului, ca urmare a facilităţilor oferite de propria platformă e-learning, pe care se vor derula o parte din activităţile de formare.
Curriculumul programului, centrat pe noutăţi în domeniul tehnologiei informaţiei şi al instruirii asistate de calculator, configurează un câmp de formare în care cursantul înţelege şi acceptă necesitatea introducerii noilor tehnologii în educaţie şi integrarea TIC în activităţile de predare, învăţare şi evaluare.
Instrumentele colaborative utilizate, exemplele, şabloanele, modele de utilizare a mediilor virtuale pentru educaţie şi formare, asigură cursanţilor formarea competenţelor profesionale în trasee personalizate.
Totodată, diversitatea şi flexibilitatea strategiilor de formare promovate de program, mijlocesc stimularea creativităţii şi originalităţii, în exercitarea rolului de facilitator în clasa modernă, corelarea conceptelor pedagogice cu diverse abordări ale informatizării şi mediilor virtuale şi tratarea diferenţiată a situaţiilor de formare, în perspectiva introducerii celor mai adecvate instrumente TIC, pentru optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare.
Calitatea formării este garantată prin cel puţin trei elemente inovative: colaborarea cu  Asociaţia „TEHNE – Centrul pentru Inovare în Educaţie”, organizaţie profesională de prestigiu, agreată de Ministerul Educaţiei şi de Universitatea din Bucureşti, specializată în implementarea şi promovarea educaţiei folosind tehnologia informaţiei şi comunicării; colaborarea cu formatori acreditaţi în domeniu TIC, care s-au dezvoltat profesional, prin diferite burse şi programe de formare în ţară şi străinătate; curriculumul propus ce îmbină într-un mod echilibrat reperele pedagogice ale instruirii asistate de calculator, cu instrumentele TIC moderne, care asigură la rândul lor colaborarea şi comunicarea între profesori şi elevi în procesul instructiv educativ.
Programul de formare continuă „Educaţie civică – formarea profesorilor” este fundamentat pe opţiunile strategice ale politicii educaţionale din România, în contextul sistemului educaţional european, stabilit prin „Declaraţia de la Copenhaga” (29-30 noiembrie 2002).
      Scopul programului de formare derivă din prevederile Legii educaţiei naţionale, nr. 1/5 ianuarie 2011. Acesta oferă cadrelor didactice, care predau în învăţământul preuniversitar, un sprijin important în proiectarea fiecărui demers didactic, stimulându-le creativitatea, într-o manieră personală. Programul de formare beneficiază de o onorantă recomandare şi de sprijinul Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, partener, devenit deja tradiţional, al Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău.
Funcţia principală a programului este aceea de activizare şi dezvoltare a competenţelor de bază, precum şi de formarea de noi competenţe profesionale ale cadrelor didactice din sistem, cu scopul capacitării acestora pentru inovaţie şi calitate în educaţie.
Totodată, programul asigură o pregătire generală, sub aspect teoretic şi o pregătire specifică, sub aspect metodologic şi practic, pregătire ce poate fi aprofundată şi dezvoltată individual, conform opţiunilor cursantului.
    Curriculumul programului, centrat pe noutăţi în teoria şi practica educaţiei, configurează un câmp de formare, în care cursantul dobândeşte informaţii ştiinţifice, dezvoltă competenţe profesionale specifice, valorifică experienţe personale şi exersează tehnici de aplicare a cunoştinţelor, în situaţii educaţionale reale, sau prefigurate.
Deci, tehnicile aplicative, propuse spre reflecţie şi antrenament, vor permite formarea competenţelor profesionale în trasee personalizate.
Diversitatea şi flexibilitatea strategiilor de formare promovate de program, mijlocesc stimularea creativităţii şi originalităţii în exercitarea rolului şi atribuţiilor la locul de muncă, într-o instituţie de învăţământ implicată şi integrată în comunitatea socială.
Astfel, programul propune de asemenea extinderea educaţiei pentru democraţie şi în cadrul activităţilor extracurriculare, sugerând aşadar activităţi de învăţare în afara şcolii.
În condiţiile descentralizării sistemului de învăţământ, acest program răspunde şi altor nevoi de formare, considerate prioritare la nivel naţional, dar şi la nivel local.
„Acreditarea acestor noi programe de formare continuă, relansează activitatea C.C.D. Bacău în anul şcolar ce urmează. Nu întâmplător, ele urmăresc formarea unor competenţe diferite, dar completează în mod real oferta noastră, care va pune la dispoziţia cadrelor didactice din judeţ cinci programe, ce însumează 130 de credite profesionale transferabile, situaţie îmbucurătoare şi deloc neglijabilă”, a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.
Sursa: Înainte!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu