Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

marți, mai 13, 2014

Trecător prin judeţ (23): Mănăstirea Caşin

    Comună situată în sud-vestul Depresiunii Tazlău-Caşin, dominată altimetric de înălţimile Munţilor Vrancei (vf. Măgura Caşin 1165 m), pe râul Caşin, la 15 km sud-vest de municipiul Oneşti, pe DJ 115. Sate componente: Mănăstirea Caşin (unul dintre cele mai mari sate ale judeţului, cu o populaţie la recensământul din anul 2002 de 3957 locuitori), Lupeşti, Pârvuleşti, Scutaru. Dinamica populaţiei totale a comunei: 5139 loc. (1956), 5538 loc. (1966), 5626 loc. (1977), 5510 loc. (1992), 5572 loc. (2002), 4730 loc. (2011)
    Fostă mănăstire, monument istoric, ridicată de domnitorul Gheorghe Ştefan între anii 1653-1658 pe locul unui vechi schit de lemn. Biserica mănăstirii (cu hramul “Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”, c. 1657, restaurată în 1980) a fost clădită de aceiaşi meşteri ai Mănăstirii Golia din Iaşi, îmbinând stilul baroc cu cel moldovenesc şi cu cel al Renaşterii târzii. Faţadă din piatră; numeroase refaceri din cauza incendiilor şi a cutremurelor din 1805 şi 1977. Este înconjurată de ziduri refăcute în perioada 1820-1830. Se mai păstrază sculptată în piatră stema Moldovei din timpul lui Gheorghe Ştefan. În turnul clopotniţă (c. 1657) se găseşte tronul reginei Maria şi diferite elemente de port popular organizate în Muzeul Văii Caşinului. Beciurile domneşti (ruine). Biserica de rit vechi “Naşterea Maicii Domnului”. Biserica “Sfântul Ştefan”. Biserica “Sfânta Paraschiva” în satul Lupeşti. 
   Centru de prelucrare artistică a lemnului şi de ţesături populare (cergi, lăicere, covoare, costume populare). Colecţie etnografică (la şcoală) cu piese de port popular, piese ale războiului de ţesut. Rezervaţia naturală „Buciaş” cu cascada „Buciaş” (15 m cădere), aflată pe pârâul omonim. Fântâna regelui Ferdinand (c. 1916) din Munţii Zboina. Complex Înţărcătoarea format din cabană de vânătoare (20 locuri de cazare, loc preferat de Gheorghe Gheorghiu-Dej în vânătorile organizate în deceniile 5-6 din secolul trecut) şi păstrăvărie, proprietate a Ocolului Silvic Mănăstirea Caşin, la 16 km de sat, prin pădurea de brazi. „Plaiul Pinului”, proprietate a Ocolului Silvic. Cimitirul eroilor din primul război mondial (complex memorial 1916-1919) amenajat în anul 1932, ce adăposteşte somnul de veci a 18365 eroi.
   Detalii în documentarul TVR Iaşi (Descriptio Moldaviae - Mănăstirea Caşin) şi în articolul Cetatea de strajă de pe Valea Caşinului
Foto 1,2: Mănăstirea Caşin, unul din obiectivele istorice de mare preţ din judeţul Bacău, bijuterie a patrimoniului naţional care (mai) aşteaptă încă să fie apreciată şi promovată la adevărata ei valoare...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu