Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

sâmbătă, august 27

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Bacău

După ce în luna noiembrie a anului trecut a fost finalizată strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău în orizontul de timp 2010-2021, a venit rândul şi municipiului Bacău să aibă un astfel de document programatic, care a fost aprobat de C.L. Bacău pe 5 august 2011 şi publicat pe site-ul primăriei acum câteva zile. Strategia a fost realizată în cadrul proiectului „Politici Publice de Dezvoltare Locală – planificare strategică pe termen mediu şi lung”, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”.
 Strategia municipiului este extinsă pe 395 de pagini, fiind sistematizată pe următoarele domenii: auditul situaţiei existente, analiza SWOT, viziunea strategică de dezvoltare, obiective strategice, politici, programe, politici publice, parteneriat intersectorial, sistemul de monitorizare, evaluare şi control, plan de acţiune.
O scurtă privire asupra documentului mi-a arătat că această strategie are la bază Planul integrat de dezvoltare urbană (PIDU Bacău) şi planul urbanistic general, corelând şi structurând destul de bine informaţiile şi obiectivele sectoriale. Să sperăm că strategia va fi un document de lucru şi nu doar un dosar care se va pierde în sertare, aşteptând orizontul de timp 2020, 2030....2050 ş.a.m.d.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu