Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

luni, noiembrie 28, 2011

ÎN PREMIERĂ: BACĂU - REPERE CRONOLOGICE ALE EVOLUŢIEI URBANISTICE ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ


    Combinaţie originală de elemente fizice şi antropice, cu fizionomie proprie, capabilă de multiple transformări prin tangajul dintre creativitatea dată de localizarea, specificul sitului şi planificarea oferită de societatea umană, oraşul este impregnat de istorie, purtând marca unei evoluţii urbanistice proprii. O evoluţie care, după caz, permite o bună vizibilitate a palimpsesturilor devenirii sale sau dimpotrivă, doar o palidă licărire. Bacăul s-ar încadra în cea de a doua categorie, nu pentru că ar fi un oraş fără istorie, ci datorită transformărilor majore din perioada comunistă, când deciziile brutale şi uneori neconforme chiar cu factorii urbigeni au condus la o schimbare radicală a fizionomiei urbane. Iată de ce nu cred deloc că ar fi lipsită de interes o trecere în revistă a celor mai importante schimbări aduse ţesutului urban băcăuan, prin apariţia noilor obiective de interes economic, edilitar, administrativ, cultural etc., care ne sunt acum atât de familiare…de parcă ar dăinui de o veşnicie. Spiritul „Carpe diem” e foarte trendy astăzi, dar nu cred că (cel puţin din punct de vedere urbanistic) este sănătos. Celor care cred totuşi cu tărie în el, le recomand să aibă măcar curiozitatea de a căuta în cele ce urmează un eveniment din viaţa oraşului care s-a petrecut în anul în care respectivii au văzut lumina zilei, pentru a observa că anterior s-a mai întâmplat câte ceva şi deci universul nu s-a născut chiar atunci…
     Foto:   Bacău, fosta Strada Mare, 1965
      O idee veche de ani buni, care acum prinde contur, animat fiind de dorinţa de a mai întrezări câte ceva din palimpsesturile urbanistice anterioare conştientizării acelui continuum de transformări pe care nu le-am observat cu atenţie decât în partea finală, când Bacăul îşi pierduse deja farmecul invocat de cronicari sau de cei în vârstă. Un proiect care nu are cred corespondenţă în paginile vreunei lucrări din orizontul local. Perfectibil şi cu siguranţă incomplet, deşi am apelat la mai toate sursele bibliografice,  resurse web, amintiri personale sau cele ale cunoscuţilor. Cu atât mai mult devine foarte important rolul dumneavoastră, astfel încât această cronologie să ajungă cât mai exactă şi completă. Vă invit aşadar, la un remember provocator al evoluţiei urbanistice traversate de oraşul nostru în perioada contemporană, având în minte cuvintele lui George Cantacuzino (1932): Oraşele poartă însemnate pe ele, în ele, toate virtuţile şi  toate păcatele celor care le-au zidit”
***
1943  - se înfiinţează actualul Colegiu Tehnic „Letea”, sub forma „Şcolii de Ucenici Industriali” de pe lângă Fabrica de Hârtie „Letea”, aparţinând comunei Domniţa Maria
1945  - oraşul are o suprafaţă de 600 ha, cu 16 străzi asfaltate şi 19 pietruite
1946  - la 1 aprilie se deschide Aeroportul Bacău, destinat traficului aerian de calatori şi marfă, beneficiind de cea mai mare pistă din nord-estul ţării (2500 m lungime,  80 m lăţime)
1948  - conform recensământului din 25 ianuarie, oraşul Bacău are 34461 locuitori
- se înfiinţează la 1 august actualul Teatrul Dramatic „Bacovia” (premiera: 9 septembrie)
- se înfiinţează Întreprinderea Cinematografică Bacău
1949  - se construieşte fabrica de confecţii „Bacăul” (după 1989 „ASCO”, astăzi dezafectată)
1950 - la data de 3 decembrie este ales (!) Sfatul Popular al municipiului Bacău, prima formă a puterii de stat în teritoriu
- se înfiinţează Sport Club Bacău
1951 - se înfiinţează Teatrul de Păpuşi „Licurici”
- se înfiinţează Trustul regional  de construcţii locale Bacău, reorganizat în 1958 sub numele de Trustrul de construcţii Bacău
- se înfiinţează Autobaza de Transporturi, dotată cu 5 autobuze şi 45 autocamioane (1 mai)
1952 - se înfiinţează Întreprinderea Mecanică (fabrica de şuruburi – SUBEX)
1953 - prin Hotărârea nr. 1165/17.04.1953 a Consiliului de Miniştri al R.P.R. s-a decis înfiinţarea „Atelierului Central de Aviaţie” în comuna Vasile Roaită, ca „Uzina de Reparaţii Avioane” (U.R.A.)
1954  - cea mai coborâtă temperatură înregistrată în Bacău:  - 32,5 °C (20 februarie)
1955  - începe construirea primelor blocuri din fondurile statului
1956  - populaţia Bacăului este recenzată la 54138 locuitori
- se înfiinţează Liceul Pedagogic prin unificarea celor două şcoli normale (de băieţi şi de fete) înfiinţate în anul 1919
- se înfiinţează Filarmonica de Stat (1 aprilie)
1957  - moare poetul George Bacovia
- se dezveleşte bustul poetului în curtea liceului care i-a purtat numele până în anul 1997
- se înfiinţează Muzeul de Istorie şi Artă (15 aprilie)
- se înfiinţează Şcoala de muzică şi arte plastice
- prin unificarea celor două circumscripţii se înfiinţează Serviciul Miliţiei municipiului Bacău
- în anii 1957-1959 se construiesc primele nouă blocuri lângă Parcul „Libertăţii”
1958  - se înfiinţează Întreprinderea „Avicola”, extinsă în 1964
- intră în producţie Întreprinderea pentru industria cărnii
- se înfiinţează Cooperaţia meşteşugărească „Arta croitorilor”
1959  - se inaugurează magazinul „Universal” (astăzi „Bacăul”)
- se inaugurează clădirea Şcolii Generale nr. 9 din cartierul Gherăeşti
1960  - moare pictorul Nicu Enea
- se înfiinţează Şcoala Populară de Artă
- este construită clădirea Şcolii generale nr. 8 (astăzi „Domniţa Maria”)
- este pusă în funcţiune o nouă captare de apă, formată din 20 puţuri, în lunca Bistriţei (Gherăeşti)
- în perioada 1960-1964 se construiesc secţiile de pediatrie (325 paturi) şi maternitatea (350 paturi) spitalului judeţean
1961 - se înfiinţează Institutul Pedagogic de 3 ani, având în componenţă 5 facultăţi: filologie, ştiinţele naturii şi agricultură, matematică, istorie şi geografie, educaţie fizică, cu un număr total de 166 studenţi şi 15 cadre didactice
- se înfiinţează Şcoala medie nr. 4 (1969 - Liceul de cultură generală nr. 4; 1974 - Liceul de matematică-fizică „Lucreţiu Pătrăşcanu; din 2001 C.N. „Gheorghe Vrânceanu” Bacău)
1962  - se construieşte antrepozitul frigorific
- se construieşte clădirea nouă a Colegiului Tehnic „Letea”
1963 - este finalizată clădirea actuală a C.N. „Gh. Vrânceanu” Bacău
- este dată în folosinţă clădirea actuală a Şcolii „Alexandru cel Bun” (fosta Şcoala Generală Nr. 5)
1964  - este întocmită o nouă schiţă de sistematizare urbană a Bacăului
- se înfiinţează fabrica de mobilă, completată cu secţiile pentru uşi şi ferestre (1965), P.F.L. (1969), PAL şi căsuţe prefabricate (1975)
- se construieşte Pasajul Letea ("podul de la Narcisa")
- încep lucrările de amenajare a Insulei de agrement
- se inaugurează Întreprinderea pentru industrializarea laptelui (570 hl lapte/zi)
- se construieşte complexul comercial şi rezidenţial din faţa gării C.F.R.
- se deschide restaurantul din Parcul „Libertăţii” (capacitate 160 locuri în două saloane, terasă de vară la parter şi etaj, cu o capacitate totală de 1400 de locuri)
- se dă în folosinţă maternitatea
- revista de cultură „Ateneu” îşi reia apariţia
- este inaugurată Şcoala  generală nr. 10
1965  - se construieşte hotelul „Bistriţa” (209 locuri)
- în perioada 1965-1969 se construiesc ansamblurile de blocuri Cornişa I şi II
- se construieşte Casa de Cultură a Sindicatelor
- se introduce centrala automată la gara C.F.R.
- se înfiinţează Grupul Şcolar Sanitar (actualul Colegiu „Mihai Eminescu”)
- este dezvelit bustul poetului Mihai Eminescu din Parcul „Libertăţii”
1966  - oraşul atinge la recensământ o populaţie de 75503 locuitori
- se amenajează hidrocentralele Bacău I (26,3 MW) şi Bacău II (31 MW)
- se dă în funcţiune fabrica de bere cu o capacitate iniţială de 400000 hl/an
- se dezvoltă secţia de tăbăcărie minerală a Fabricii „Partizanul”
- se înfiinţează Liceul Industrial de Construcţii Bacău, pe lângă Grupul Şcolar Profesional şi Tehnic, cu care fuzionează în anul 1971, formând Grupul Şcolar de Construcţii Bacău. Transformat în anul 1979 în Liceul industrial nr. 5 (în prezent C.T. „Anghel Saligny”)
- se înfiinţează Liceul Economic
- se construieşte stadionul municipal, cu o capacitate iniţială de 12000 locuri, extinsă ulterior la 20000 locuri
- se înfiinţează Clubul Sportiv „Ştiinţa”
- vizita lui Nicolae Ceauşescu în Bacău (septembrie)
1967 - sunt descoperite ruinele Curţii domneşti de pe lângă Biserica „Precista”. Cercetările arheologice din vatra veche a oraşului Bacău au fost începute în 1967-1968 de către Iulian Antonescu, fiind continuate între 1970-1974 şi 1984 -1986 de Alexandru Artimon si Ioan Mitrea
- se înfiinţează Muzeul de Ştiinţele Naturii
- se construieşte podul de beton de la intrarea pe Insula de agrement
1968 - Letea Veche, Măgura, Hemeiuş şi Mărgineni sunt incluse în categoria comunelor suburbane
- se deschide în Bacău sucursala Băncii Agricole
- deschiderea oficială a Insulei de agrement
- se introduce automatizarea legăturilor telefonice interurbane
- se înfiinţează Cooperaţia „Tehnica”
- a fost dat în funcţiune sediul actual al Colegiului „Mihai Eminescu”
-  după demolarea clădirii vechi, s-a construit primul corp de clădire al Şcolii „Spiru Haret” (fosta Şcoală Generală Nr. 18)
- se înfiinţează Cenaclul Uniunii Artiştilor Plastici „Nicu Enea”
1969  - se amenajează campingul „Popas Gherăeşti”
- se dă în funcţiune grupul energetic de la Combinatul „Letea” (4 MW)
- intră în producţie fabrica „Vinalcool”
- se inaugurează secţia de drojdie din cadrul fabricii de bere
- intră în funcţiune secţia de îngheţată a Întreprinderii pentru industrializarea laptelui (capacitate 2000 kg/8 ore)
- intră în funcţiune moara de porumb cu secţia de degerminare (capacitate 33 t/24 ore)
- se înființează Școala Profesională P.T.T.R Bacău (cu specializarea „electromecanici rețele de telecomunicații”) – astăzi C.T.C. „N.V. Karpen” Bacău – şi Şcoala nr. 27 (astăzi „George Bacovia”)
- se înfiinţează în clădire proprie şcoala de aplicaţie a Liceului Pedagogic
- Liceul Economic dobândeşte propriul local, pe strada 9 Mai nr. 104
- se amenajează campingul din Parcul „Gherăeşti” (124 locuri de cazare)
- se introduce iluminatul în Parcul „Libertăţii”
1970  - se construieşte Hotelul „Decebal” (201 locuri)
- la fabrica „Partizanul” intră în funcţiune două noi linii de fabricaţii cu o producţie anuală de aproape 1 milion perechi de încălţăminte
- încep lucrările de dublare a liniilor de cale ferată Adjud – Bacău – Suceava, finalizate în 1975
- se înfiinţează Liceul cu program de educaţie fizică
- se înfiinţează Întreprinderea de Legume şi Fructe (I.L.F.), cu o capacitate de 6000 t/an
- Liceul Sportiv a fost declarat ca unitate de sine-stătătoare, devenind primul liceu cu program de fotbal din ţară
- este inaugurată casa memorială „Nicu Enea”, la împlinirea unui deceniu de la moartea pictorului
1971 - se inaugurează Casa memorială „George Bacovia”, la împlinirea a 90 de ani de la naşterea poetului
- lângă actuala Biblioteca Judeţeană este dezvelită statuia lui George Bacovia (autor: sculptor Constantin Popovici)
- intră în producţie uzina metalurgică
- fabrica „Letea” are 2608 angajaţi
- se înfiinţează Şcoala „Miron Costin” (fosta Şcoala generală nr. 28)
1972  - intră în funcţiune Întreprinderea de Maşini - Unelte (I.M.U. Bacău)
- intră în funcţiune Întreprinderea pentru Producerea Nutreţurilor Concentrate
- extinderea Şcolii „Spiru Haret” printr-o nouă construcţie cu 10 săli de clasă, 3 laboratoare şi un cabinet de limbi moderne
- este finalizat noul corp de clădire al Şcolii nr. 3 (ulterior S.A.M. Bacău, G.Ş. „Petru Rareş”)
1973  - oraşul atinge pragul de 100000 de locuitori, intrând în categoria oraşelor mari ale ţării
1974  - se înfiinţează Staţiunea de cercetări legumicole
- este amenajat în Parcul „Libertăţii” ansamblul „Geneza”, format din 22 coloane sculptate în lemn
1975  - intră în funcţiune Combinatul de Îngrăşăminte Chimice
- la 7 aprilie se dă în folosinţă clădirea principală a Spitalului Judeţean Bacău (blocul medico-chirurgical)
- se dă în folosinţă magazinul universal „Luceafărul” cu o suprafaţă comercială de 10000 mp
- se dă în folosinţă Sala Sporturilor, cu o capacitate de 2000 de locuri
- datorita dezvoltării traficului aerian, la data de 30 decembrie Aeroportul Bacău a fost declarat prin decret prezidenţial aeroport internaţional
- se înfiinţează Şcoala Generală nr 16, actualmente „Alecu Russo”
1976  - intră în funcţiune maşina de hârtie de ziar la Fabrica „Letea”
- Institutul Pedagogic devine Institutul de Învăţământ Superior din Bacău
- este dată în folosinţă clădirea actuală a Muzeului de Artă
- este amenajat Ştrandul Tineretului (în prezent dezafectat, înlocuit de Gepex Park)
- la 16 octombrie este inaugurat pasajul rutier  „Mărgineni”
- se înfiinţează observatorul astronomic, iniţial sub forma unui punct de observaţii astronomice din cadrul Muzeului de Ştiinţele Naturii
- sunt dezvelite în Parcul „Libertăţii” (actualmente „Mircea Cancicov”) busturile personalităţilor Ion Creangă, Costache Negri şi Alecu Russo 
- este dezvelit bustul lui Spiru Haret, amplasat în curtea Liceului Pedagogic
1977 - conform recensământului din luna ianuarie, populaţia oraşului ajunge la 127299 locuitori
- este dezvelit bustul maiorului Constantin Ene din Parcul „Trandafirilor”
- este dărâmată fără nici o justificare Biserica Armenească de lângă Muzeul de Istorie
- este înfiinţată Şcoala nr. 20 (actuala Şcoală cu clasele I-VIII „Ion Luca”)
1978  - intră în funcţiune instalaţia de  acid sulfuric de la combinatul de îngrăşăminte chimice
- este finalizată clădirea actuală a Liceului cu Program Sportiv
- este electrificată linia feroviară Adjud – Bacău, lucrări finalizate în 1980
- se dă în folosinţă teatrul de vară (?)
1979  - intravilanul oraşului ajunge la 1645 ha
- intră în funcţiune instalaţia de amoniac de la C.I.C. completată un an mai târziu cu cea de criolită
- intră în funcţiune Întreprinderea de Panouri Electropneumatice (I.P.E.P.)
- se inaugurează clădirea Liceului de Artă
- se deschide Şcoala generală  nr.  29 (fostă 21, în prezent Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga”)
1979 - 1982: activează Alexandrina Găinuşe, secretar de partid al judeţului Bacău, de al cărui nume se leagă câteva investiţii importante ale oraşului: reconstruirea gării CFR, începerea  lucrărilor la  pasajul subteran de sub liniile ferate, Sala de Atletism,  clădirea Ateneului, Piaţa Centrală şi Piaţa Sud.
1980   - se construieşte Hotelul „Moldova”, cu o capacitate de 390 de locuri
- la 1 septembrie este dat în folosinţă corpul A al C.T. „Dumitru Mangeron” (fostul Liceu Industrial nr. 2)
- se înfiinţează Şcoala generală nr. 1 (actuala Şcoală cu clasele I-VIII “Octavian Voicu”)
1981 - se inaugurează clădirea Institutului Judeţean de Proiectări
 - este dată în folosinţă Şcoala nr. 11 (în prezent Şcoala „Mihai Drăgan”)
1982 - prin reorganizarea secţiilor din cadrul Muzeului de Ştiinţele Naturii, la data de 10 decembrie se inaugurează actualul Vivariu în clădirea fostei Şcoli generale nr. 2, construită în 1870 (monument istoric)
1983  - pe 4 februarie se dă în folosinţă noua clădire a gării C.F.R.
- pe 1 martie este dată în folosinţă clădirea Ateneului (capacitate 330 locuri)
- se dă în folosinţă clădirea Întreprinderii Poligrafice Bacău
1984  - încep lucrările la obiectivul „CET Bacău cu funcţionare pe lignit”
1985 - este propusă o nouă schiţă de sistematizare a oraşului, prin reconfigurarea centrului civic şi integrarea ambelor maluri ale Bistriţei în peisajul urban
- se construieşte Sala de atletism
1985-1986 se construieşte Cinema „Central”, se amenajează Piaţa Sud şi şoseaua  de „centură” prin cartierul Izvoare
- au loc „Zilele muzicii contemporane”, festival internaţional
1986  - vizita lui Nicolae Ceauşescu în Bacău
- este dat în folosinţă bazinul olimpic de înot, cu o capacitate de 900 de locuri
1987  - este demolată clădirea Muzeului de Ştiinţele Naturii
1988  - este finalizat cartierul Bistriţa – Lac
- este extinsă Sala de atletism
1989 - suprafaţa oraşului ajunge la 1660 ha, cu o tramă stradală în lungime totală de 162 km (287 străzi)
- încep lucrările de execuţie a magistralelor pentru transportul apei fierbinţi destinate termoficării urbane, în cadrul investiţiei „Conducte pentru termoficare urbană şi industrială în municipiul Bacău”
1990 - pe 9 ianuarie 1990 este aleasă conducerea Primăriei Bacău: Viorel Hrebenciuc (primar) şi Dan Iordăcheanu (viceprimar)
- la  16 noiembrie este dezvelit bustului lui Ion Creangă din curtea C.N.P. „Ştefan cel Mare”
- ia fiinţă Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu”
- încep lucrările la Biserica Catolică „Fericitul Ieremia” din nordul oraşului (primul hram: 8 mai 1992)
1991  - a fost pusă piatra de temelie a Catedralei Ortodoxe „Înălţarea Domnului”
1992  - Bacăul atinge la recensământ 205029 locuitori, valoarea maximă din istorie
- se înfiinţează Universitatea „George Bacovia”
- începe construirea Muzeului de Ştiinţe ale Naturi din Parcul „Cancicov”
- se înfiinţează societatea mixtă româno-americană "Agricola Internaţional"
- compania Dedeman începe dezvoltarea lanţului de retail
1993 - se modernizează şi se acoperă Piaţa Centrală
- este dată în folosinţă Şcoala „Ion Creangă”
- se înfiinţează Liceul Catolic „Sfântul Anton” (actualul C.N. „Sfântul Iosif”)
1994  - se modernizează Piaţa „Mioriţa”
 - în Parcul „Cancicov” este dezvelit bustul eroului Revoluţiei din decembrie 1989, Ciprian Pintea
- este inaugurată Şcoala generală „Mihail Sadoveanu”, cea mai tânătă unitate de învăţământ gimnazial din municipiul Bacău
1997  - este dezvelită statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare (5 octombrie)
- în Parcul „Cancicov” este dezvelit bustul de bronz al ministrului Mircea Cancicov
- grupul nr. 1 de 50 MW din cadrul investiţiei  „CET Bacău cu funcţionare pe lignit” a fost conectat la Sistemul Energetic Naţional (31 decembrie)
- este ridicat monumentul de cinstire a eroilor din Cimitirul „Lazaret”
1998 - este dezvelită la 1 Decembrie statuia domnitorului Alexandru cel Bun din Piaţa Revoluţiei (fosta Piaţă „Florescu”)
- cu ocazia Zilelor Bacăului (6 octombrie) este dezvelită statuia lui Vasile Pârvan, amplasată în faţa Muzeului de Istorie „Iulian Antonescu”
2000 - este dată în folosinţă Grădiniţa „Lizuca”
2001 - se inaugurează hipermarketul „Metro” (martie)
2002 - populaţia oraşului este de 175500 locuitori, conform recensământului organizat în luna martie
- este finalizată clădirea Grădiniţei cu program prelungit „Crai Nou”, construită cu finanţare de la C.L. Bacău
- este reconfirmat prin Hotărâre de Guvern statutul de aeroport internaţional, obţinut în anul 1975
- inaugurare cartier ANL Gherăeşti
- se inaugurează instalaţia de nocturnă a stadionului municipal
2003 - pe 24 ianuarie este dezvelită statuia poetului Vasile Alecsandri din faţa Casei de Cultură
2004  - se privatizează Fabrica „Letea”
2005  - la data de 20 noiembrie este sfinţită Catedrala Catolică “Petru si Paul”
- este demolată Moara „Aurora” (noiembrie 2005 -  februarie 2006) – fosta moară “Calmanovici şi fii” (1904), declasată din categoria monumentelor istorice (cod lista/2004 BC-II-m-B-00780)
2006 - se inaugurează hipermarketul „Selgros” şi primul magazil „Billa” (aprilie)
2007  -  cea mai ridicată temperatură înregistrată la Bacău: 40,3 °C (24 iulie)
- inaugurare Arena Mall (12 decembrie)
- încep lucrările efective de  construire a spitalului municipal
2008 - la 11 septembrie sunt inaugurate lucrările de reabilitare efectuate la podul de la Şerbăneşti, peste râul Bistriţa
- este amenajat Parcul „Catedralei”
- se inaugurează Piaţa de Gross (mai)
-se inaugurează lucrările de modernizare la Bazinul Olimpic de Înot
- se redeschide gara C.F.R. Bacău, după o lungă perioadă de modernizare
- se inaugureză hipermarketul „Real” (luna iulie) şi „Kaufland” (luna decembrie)
2009  - în luna octombrie sunt finalizate lucrările de modernizare a Teatrului de vară
 - se inaugurează Carrefour Bacău din Central Plaza Bacău (aprilie)
2010  - încep lucrările de forare la pasajul subteran Oituz – Ştefan Guşe (octombrie)
- conform proiectului de reactualizare a Planului Urbanistic General, intravilanul oraşului Bacău se extinde de la 3488 ha (1999) la 3940 ha, dintr-o suprafaţă administrativă totală de 4318,7 ha. Tramă stradală cu o lungime de 200,2 km (322 străzi)
- încep lucrările de amenajare a Parcului „Olimpic” (septembrie)
- pe 23 iulie este tăiată Salcia lui Bacovia, arbore ocrotit
- se inaugurează sediul administrativ al companiei Dedeman
- inaugurare Hotel „President”, singura unitate din oraş clasificată 5 stele (luna mai)
2011 - este demolată fabrica de confecţii „ASCO” pentru construirea hipermaketului Cora (martie)
- inaugurare Clinica „Luxor” (iulie)
- este inaugurat oficial Centrul de Afaceri şi Expoziţii „Georgeta şi Mircea Cancicov” (22 septembrie)
- încep lucrările la noua Sală Polivalentă
- lucrări de modernizare la Piaţa Centrală
- inaugurare instalaţie bicarbonat de amoniu la AMURCO S.A.
- remodelare peisagistică a centrului oraşului, lucrări de modernizare a pietonalului prin montare de pavele (principalele artere rutiere ale oraşului)
- inaugurarea noului computer tomograf la Spitalul de Urgenţă Bacău
2012
20 mai - inaugurarea pasajului subteran Oituz - Ştefan Guşe
8 noiembrie - deschiderea Complexului comercial "Cora" pe locul fostei fabrici de confecţii "ASCO"
2013 
-  16 februarie: se stinge  din viaţă Dumitru Sechelariu, primar al municipiului Bacău în perioada 1996-2004.

5 comentarii:

 1. Ete o mica eroare:
  Podul de la Serbanesti peste Bistrita exista de mai multi ani,nu doar din 2008 cind spune-ti ca a fost inaugurat

  RăspundețiȘtergere
 2. Făceam referire la lucrarire de modernizare începute după inundaţiile mari care au afectat structura de rezistenţă a podului. Podul de Fer apare sub această titulatură încă de la începutul secolului XX. Voi face modificarea, pentru a nu se mai crea confuzii. Mulţumesc!

  RăspundețiȘtergere
 3. Nu sunt mentionate datele cand s-au inceput / finalizat demolarile la fabricile emblematice pentru Bacaul nostru:"Partizanul" - pe care s-a construit "ARENA MALL"; fabrica de celuloza si hartie "Letea"; fabrica de postav "Proletarul".

  RăspundețiȘtergere
 4. Această cronologie nu este exhaustiva. Cu ajutorul dumneavoastra putem sa o completatm cu noi si noi informatii interesante pentru orasul nostru. Multumim.

  RăspundețiȘtergere
 5. Foarte interesant! Excelenta idee! Felicitari!

  RăspundețiȘtergere