Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

luni, iulie 09, 2012

Trecător prin judeţ (5): Biserica de lemn din Luncani

       La o aruncătură de băţ, în „Mărginimea” Bacăului, satul Luncani păstrează una din cele mai frumoase comori ale arhitecturii populare din zona Moldovei Centrale: biserica de lemn „Vovidenia”. (foto - clic pentru zoom).
   Lăcaşul de cult este considerat monument istoric de valoare naţională excepţională (Legea nr. 5 din 6 martie 2000). Data construirii este necunoscută, pe clopot existând însă o inscripţie cu anul 1777. Planul este dreptunghiular, cu abside laterale şi absida altarului decroşată. Reprezintă prin forma ei exterioară tipul moldovenesc cu pridvor deschis şi turnul clopotniţă încoronat în şarpanta acoperişului. Temelia (înaltă de până la 1,20 m) este din piatră de râu fără liant pentru a permite ventilaţia. Acoperiş înalt din draniţă în “solzi de peşte”, în trei ape. Pictură în stil bizantin executată de Gheorghe Zugravul. Un aspect cu totul particular îl prezintă faptul că în partea de sus a absidei şi a altarului, prelungirile bârnelor de stejar de lungimi diferite au rămas neretezate. Ventilaţia din timpul rarelor slujbe este una originală, făcându-se prin scoaterea cepurilor din lemn ce străbat bârnele din loc în loc. Se păstrează pictura originală a catapetesmei din lemn de tei, bogat decorată. Icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, care, după spusele localnicilor, ocroteşte satul de secetă şi inundaţii. Renovată în anii 1884, 1921 şi 1950, restaurată de arhitectul Titu Elian.
     “Luncanii, păstrători de datini şi de tradiţii multiseculare, au conservat astfel pentru viitor unul dintre cele mai minunate monumente istorice şi de artă populară din zona Bacău. Monumentul, cu tot ce are mai de preţ în el, constituie o sinteză a artei medievale moldoveneşti, de factură cultă şi populară în egală măsură.” (Dorinel Ichim).

       Pe Dealul Stâna, la câteva sute de metri de şoseaua Bacău – Moineşti, pe partea dreaptă, mica biserică de lemn păstrează cu solemnitate, cuvioşenie şi înţelepciune seculară o alveolă temporală a spiritului Moldovei. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu