Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

sâmbătă, 30 august 2014

Arbori remarcabili din Bacău

  Prin una sau mai mai multe trăsături remarcabile (talie, vârstă, forma şi mărimea coroanei, aspectul scoarţei, inflorescenţa, semnificaţia cultural-istorică, raritatea speciei ş.a.), anumiţi arbori devin elemente distincte în peisajul urban, pe care îl îmbogăţesc estetic şi identitar. Bacăul are câteva exemple de acest gen, pe care le amintim în cele ce urmează:
- magnolia lui Bacovia (Magnolia acuminata), în centrul oraşului (foto 1);
- arborele pagodelor (Ginkgo biloba) din Parcul Trandafirilor (foto 2)
- stejarul Marii Uniri (Quercus robur - foto 3), situat în curtea C.N. "Ferdinand I", la colţul nord-vestic al corpului principal de clădire);
- exemplarul veteran de salcie (Salix babilonica), situat în curtea C.T. "Anghel Saligny" - foto 4;
- plopul  (Populus alba) de pe Insula de Agrement (insula mică) - foto 5; actualmente într-o stare avansată de degradare.
    Cu excepţia salciei de la Colegiul "A. Saligny", aceşti arbori au fost declaraţi monumente ale naturii (conform H.C.J. Bacău nr. 18/1995). În categoria arborilor protejaţi, până în vara anului 2010, când a fost tăiată (!) figura şi Salcia lui Bacovia

Mai cunoaşteţi şi alte exemplare valoroase de arbori în municipiul Bacău?

Update mai 2015: teiul impunător de lângă Corpul A al C.N. Pedagogic "Ştefan cel Mare":
Frasinul de pe latura sudică a Parcului Trandafirilor (foto: 20 mai 2015)
Castanul din Parcul Bacovia. O coroană superbă, care nu poate fi ignorată... (foto: august 2015 şi mai 2016)
Salcâmul din partea vestică a Parcului Bacovia (foto: mai 2016 şi ianuarie 2017)

Nucul veteran de pe Aleea Parcului bl.12


3 comentarii: