Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

vineri, octombrie 12, 2012

Trecător prin judeţ (9): Berzunţi


1) masiv montan (foto) din grupa centrală a Carpaţilor Orientali, bine individualizat de zonele depresionare limitrofe (depresiunile Dărmăneşti şi Tazlău) pe care le domină cu 300-400 m. Puternic alungit pe direcţia NNV-SSE (peste 20 km între Moineşti şi Târgu Ocna), reprezintă, din punct de vedere geologic, fruntea pânzei de Tarcău, explicând asimetria de ansamblu (versantul estic mai abrupt decât cel vestic). Continuă spre sud Culmea Goşmanului (Munţii Tarcău), de care este separată prin înşeuarea Moineşti. Altitudini reduse (700-800 m), cu valori mai mari în partea sudică (vf. Măgura, 982 m, altitudine maximă). Fragmentat de afluenţii Tazlăului (Berzunţi, Bârsăneşti) şi ai Trotuşului (Runcu, Nicoliţa). Traseu turistic transversal plecând din satul Berzunţi, prin Schitu Buda şi satul Plopu, către Dărmăneşti. Mănăstire în satul Buda (comuna Berzunţi).
 2) comună situată în Depresiunea Tazlău-Caşin, la poalele de nord-est ale Munţilor Berzunţi, pe cursul pârâului Moreni, afluent al Tazlăului, la 21 km de municipiul Moineşti (DJ 117) şi 32 km de municipiul Oneşti. Sate componente: Berzunţi, Buda, Dragomir. Populaţia: 3822 loc. (1956), 4419 loc. (1966), 4517 loc. (1977), 5124 loc. (1992), 5346 loc. (2002), 4497 locuitori (2011, date provizorii RPL). Mănastirea “Sfântul Sava” (1829) în satul Buda - foto. Schitul “Sfântul Proroc Ilie” în satul Buda. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” în satul Berzunţi (monument istoric - foto) construită în anul 1572 în stil baroc moldovenesc şi refăcută în 1774, întemeiată de Bogdan Lăpuşneanu. Clopotniţa (zidită ulterior) conţine elemente decorative din secolul al XVII-lea. Pictură executată de Macarie Levantos în anul 1836. De o valoare artistică deosebită este sculptura executată în lemn de tei. Casă parohială din secolul XIX. Biserica catolică “Sfânta Maria”, construită din paiantă (1954) în satul Berzunţi. Centru etnografic şi folcloric: arhitectură tradiţională, măşti populare, broderii de cojoace, pieptare, bundiţe, dansuri populare. Tabără internaţională de artă naivă. Pensiuni agroturistice în satele Buda şi Dragomir. Unitate administrativ-teritorială cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional (cf. Legii nr. 5/2000).


Alte articole recomandate: Munţii Berzunţi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu