Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

luni, noiembrie 12, 2012

Bacău: chipuri, locuri şi fapte


   Semnalăm cu bucurie o nouă apariţie editorială, lansată astăzi la sediul Universităţii "George Bacovia", lucrare menită să mai umple din zestrea sărăcăcioasă a promovării judeţului. Este vorba de ediţia bilingvă (română – engleză) a albumului Bacăul chipuri, locuri şi fapte (Bacău Figures, Places and Facts), editat în condiţii grafice excepţionale de Fundaţia „Bacovia”. 
   Beneficiar al unui proiect finanţat de Consiliul Judeţean Bacău, intitulat „Obiective socio-culturale pe meleaguri băcăuane”, lucrarea proaspăt ieşită de sub tipar este rodul muncii unei echipe de implementare din care au făcut parte Toader Gherasim (preşedintele Fundaţiei „Bacovia”), Mihai Căprioară (manager proiect, fotograf, responsabil texte), Camelia Păduraru (responsabil texte), Viorica Cişcă (responsabil financiar), Ştefan Munteanu (responsabil identificare obiective socio–culturale), Nicoleta Botez,  Adrian Creţu (traducători), Ovidiu Bontaş (responsabil tehnic) şi Marius Gabriel Clipa (grafică).
    Fotografiile sugestive şi caracterizările sintetice reuşesc să surprindă cu inspiraţie esenţa unor obiective/locuri de condensare identitară din patrimoniul judeţului, în cinci secţiuni intitulate „Chipuri şi reprezentări”, „Locuri şi simboluri băcăuane”, „Lecţiile istoriei şi mesajul credinţei”, „Ştiinţă şi educaţie” şi „Bacăul în mişcare”. Chiar dacă lucrarea nu îşi propune să prezinte în totalitate cele mai reprezentative elemente ale patrimoniului băcăuan, selecţia acestora putând da naştere unor eventuale polemici (35 obiective din municipiul Bacău, 6 din Oneşti, 4 din Târgu Ocna, câte două din Slănic-Moldova şi Comăneşti, un obiectiv pentru Tescani, Hemeiuş, Moineşti, Racova, Găiceana, Runc, Luncani, Buhuşi, Ghimeş – Făget, Prăjeşti, Dărmăneşti şi Măgura), putem conchide că lucrarea este o reuşită editorială mai mult decât binevenită, cu reale valenţe formative, care a depăşit cu succes constrângerile financiare ale proiectului.
      Un scurt pasaj din cuvântul introductiv, care are ca titlu: „Judeţul Bacău: astăzi despre ieri. Trecutul poate fi prezent”:
„Prin urmare, am hotărât să vă prezint Bacăul sub forma unor fragmente din povestea acestui judeţ, din neolitic şi până ieri. Ca existenţă a oamenilor în timp, ca rezultat palpabil al faptelor acestora, ca lecţie a istoriei şi mesaj al credinţei, ca efort al educaţiei şi al ştiinţei, dar şi ca dinamică a prezentului. Poate că aşa capăt o idee mai clară şi despre mâine.
Căci nu este moarte acolo unde este memorie.
Aceasta este o poveste a Bacăului…”

Povestea Bacăului merge mai departe. Astăzi graţie Fundaţiei „Bacovia”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu