Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

sâmbătă, noiembrie 17, 2012

Trecător prin judeţ (12): Agăş


1) depresiune intramontană (cca 75 kmp), alungită în lungul cursului superior al Trotuşului, la o altitudine de 750 m, formată prin eroziune diferenţială în flişul Munţilor Moldovei (cunoscută şi sub numele de Agăş-Brusturoasa). Posibilităţi de acces către Munţii Ciucului şi Munţii Tarcău (Culmea Grinduşului, Culmea Preluca Tâlharului). 2) râu, afluent pe stânga Trotuşului, în lungime de 9 km şi cu un bazin hidrografic de 16 kmp. Izvorăşte din Culmea Preluca Tâlharului (Munţii Tarcău), de sub vârful Aluniş. 3) comună situată pe cursul superior al Trotuşului, în depresiunea omonimă, la poalele vf. Cotumba (1252 m) din Munţii Ciuc, în lungul DN 12A, la 19 km nord-vest de oraşul Comăneşti. Acces feroviar pe linia Adjud-Ciceu (haltă în satul Goioasa). Sate componente: Agăş, Beleghet, Coşnea (800-1040 m alt.), Cotumba, Diaconeşti, Goioasa, Preluci, Sulţa. Populaţia: 6688 loc. (1956), 6330 loc. (1966), 6282 loc. (1977), 6530 loc. (1992), 6668 loc. (2002), 5651 loc. (2011, rezultate provizorii ale RPL). Zonă etnografică (arhitectură tradiţională, artă populară, prelucrarea artistică a lemnului şi a pietrei). Mănăstire în satul Cotumba. Schit in satul Diaconeşti. Biserică de lemn (1837, stil triconic absidat, ocniţe pictate, reparaţii în anii 1927 şi 1956) în satul Goioasa. Monumentul eroilor (1993) în satul Agăş. Posibilităţi de drumeţie în Munţii Ciuc (urmărind cursul pârâului Sulţa) şi în Munţii Tarcău (vârfurile Aluniş, 1343 m şi Preotesele, 1338 m din Culmea Preluca Tâlharului, urmărind cursul pârăului Agăş). Cantoane silvice (Cotumbiţa, Goioasa, Coşnea) ce pot găzdui mici grupuri de turişti doritori de drumeţii în Munţii Ciucului. Pensiuni agroturistice şi casă de vânătoare.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu