Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

miercuri, ianuarie 23, 2013

Titularizare 2013: 30 iulie, ziua concursului


   Publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice sau catedrele vacante ori rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare va avea loc la data de 4 aprilie. Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concurs, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2013, va avea loc în perioada 5-15 aprilie la secretariatul unităţii de învăţământ sau al centrului care organizează concurs.
    Afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice sau orale şi a inspecţiilor la clasă este programată pentru data de 3 mai. Între 6 mai şi 6 iunie vor avea loc organizarea şi desfăşurarea probelor practice sau orale şi a inspecţiilor speciale la clasă.

    Desfăşurarea probei scrise va avea loc la 30 iulie, iar primele rezultate vor fi afişate la 5 august. Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare se vor face în perioada 5-6 august, iar rezultatele finale vor fi anunţate la 8 august.

       Prima etapă de repartizare, la care vor lua parte candidaţii care au obţinut cel puţin media 7,00 pentru posturi pe durată nedeterminată, va începe în data de 9 august. A doua etapă de repartizare, la care vor participa candidaţii care au obţinut cel puţin media 5,00 pentru posturi pe durată determinată, va începe în 14 august.
  Potrivit metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţămntul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, coordonarea metodologică a concursului pentru ocuparea posturilor didactice sau a catedrelor declarate vacante ori rezervate în învăţământul preuniversitar de stat şi particular este asigurată de Ministerul Educaţiei.
   Concursul se organizează prin asocierea temporară a unităţilor de învăţământ la nivel judeţean şi constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă în profilul postului didactic solicitat şi probă scrisă din didactica specialităţii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. Nota obţinută la proba practică în profilul postului sau la inspecţia specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.
     Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială în profilul postului la clasă sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 nu pot ocupa posturi didactice sau catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.
      Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.
       Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la cea practică sau la inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la cea practică sau la inspecţia specială în profilul postului.
Foto: rtv.net

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu