Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

vineri, februarie 08, 2013

Elevii din România își aleg noul lider


În perioada 7-10 februarie 2013, se desfășoară la Galați, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Galați, al Universității Dunărea de Jos și al altor parteneri educaționali, Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor. Lucrările vor începe în dimineața zilei de 8 februarie, în prezența dlui. prof. univ. Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale, precum și a altor reprezentanți ai Guvernului și ai autorităților locale.
În cadrul evenimentului va fi prezentat raportul de activitate pentru anul 2012, vor avea loc alegeri pentru funcțiile de Președinte, Secretar al Departamentului Organizare Internă și Secretar al Departamentului de Comunicare și Educație, dar și dezbateri pentru stabilirea strategiei și direcțiilor de dezvoltare ale Consiliului Național al Elevilor pentru anul 2013.
La eveniment vor fi prezenți peste 200 de elevi, reprezentându-și colegii din toate județele țării, care vor lucra în diverse ateliere tematice pentru analiza realității școlare din România, conștientizarea importanței parteneriatului educațional și afirmarea rolului de structură consultativă pentru ministerul de resort.
Alegerea noului președinte al Consiliului Național al Elevilor va încheia procesul electoral al elevilor. Primele alegeri din cadrul substructurilor au avut loc în luna octombrie, atunci când elevii și-au ales prin vot direct reprezentanții la nivelul unităților de învățământ, urmând ca o lună mai târziu, Consiliile Județene ale Elevilor să-și aleagă reprezentanții la nivel județean. Conferințele celor opt Consilii Regionale ale Elevilor au avut loc în luna decembrie 2012, în cadrul cărora au fost desemnați vicepreședinții structurii.
Consecvenți principiului reprezentativității, la finalul lucrărilor Adunării Generale - care vor fi transmise live prin intermediul  platformei suport a organizației, www.wedu.ro - și al căror rezumat va fi prezentat zilnic,  elevii se vor întoarce în structurile școlare din care fac parte unde, alături de colegii lor, vor iniția și desfășura activități  în conformitate cu direcțiile de dezvoltare organizațională stabilite.
Din partea Consiliului Județean al Elevilor Bacău sunt prezenți la Galați Dumitriu Vasile-Bogdan, președinte CJE Bacău, Lepădatu Delia, vicepreședinte CJE Bacău, Colbu Ștefania, secretar CJE Bacău și Moței Răzvan însoțiți de formatorii Consiliului Național al Elevilor, Zaharia Carmen și Ciorcilă Adriana dar și a președintelui ARDOR Moldova, Zaharia Ciprian.


Despre Consiliul Naţional al Elevilor
Consiliul Naţional al Elevilor din România a fost înfiinţat în baza OMECT nr. 2782/2007. În prezent, Consiliul Elevilor funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin de ministru nr.4247 din 21.06.2010.
Consiliile Elevilor sunt singurele structuri care apără interesele elevilor la nivel local şi naţional, promotori ai dezvoltării climatului şcolar, dar şi un cadru de dezvoltare, de educaţie civică autentică şi de formare a unor cetăţeni responsabili.
Consiliul Naţional al Elevilor este structura care reprezintă în prezent peste 3.200.000 de elevi din România, fiind un factor important al democratizării şcolii și încurajării relaţiei de parteneriat profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului legitimităţii, pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu