Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

vineri, noiembrie 01, 2013

Trecător prin judeţ (17): Vultureni

    Comună situată în sud-estul judeţului, în cadrul Colinelor Tutovei, pe râul Berheci, la 57 km de municipiul Bacău, pe DJ 243B. Unitatea administrativ-teritorială cu cele mai multe sate componente (16): Vultureni, Bosia, Dădeşti, Dorneni, Ghilăveşti, Godineştii de Jos, Godineştii de Sus, Lichitişeni, Medeleni, Năzărioaia, Reprivăţ, Tomozia, Ţigăneşti, Valea Lupului, Valea Merilor, Valea Salciei. Populaţia: 4396 loc. (1956), 3988 loc. (1966), 3091 loc. (1977), 2209 loc. (1992), 2195 loc. (2002), 2071 loc. (2011). Biserica de lemn „Sfinţii Voievozi” (c. 1908) în satul Lichitişeni. Biserica „Sfinţii Voievozi” (c. 1820, ctitor stolnicul Ioan Tacu) în satul Medeleni. Biserici în satele Valea Salciei (c. 1832, reparaţii în anul 1920) şi Dădeşti (anterioară anului 1809). Descoperiri arheologice în punctul „Pe Tablă” (sat Lichitişeni), aparţinând eneoliticului (cultura Cucuteni), epocii daco-romană şi epocii medievale timpurii (secolele IX - X). Tradiţii populare specifice de Anul Nou: „cerbul cu capra şi iezii” (Godineşti). Târg mixt în fiecare zi de miercuri. În satul Medeleni s-a născut în anul 1929 Simion Hâncu, profesor doctor docent în ştiinţe tehnice, membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, autor a peste 70 de lucrări ştiinţifice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu