Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

marți, noiembrie 05, 2013

Trecător prin judeţ (19): Motoşeni

    Comună situată în sud-estul judeţului, în zona Colinelor Tutovei, pe râul Zeletin (afluent al Berheciului) la 74 km de municipiul Bacău, pe DJ 241. Sate componente (14): Motoşeni, Bâcleşti, Chetreni, Chicerea, Cociu, Cornăţelu, Fântânele, Fundătura, Gura Crăieşti, Poiana, Praja, Rotăria, Şendreşti, Ţepoaia. Populaţia: 6964 loc. (1956), 6952 loc. (1966), 5556 loc. (1977), 4026 loc. (1992), 4023 loc. (2002), 3505 loc. (2011).  Obiective:
    Biserică din sec XVIII în satul Fântânele. Biserica „Sfântul Nicolae” (construită în anul 1809, reclădită în 1866) în satul Chetreni, declarată monument istoric. Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (c. 1763), monument istoric, în satul Fântânele. Biserica „Sfântul Dumitru” (c. 1870), monument istoric, în satul Motoşeni.
    Biserică de lemn  “Înălţarea Domnului”, (c. 1821) în satul Praja.  Biserica a fost construită într-un plan trilobat în anul 1821 pe Dealul Praja, în partea de est a satului omonim. Declarată monument istoric, această biserică reprezintă un unicat pentru judeţul Bacău din punct de vedere planimetric, fiind singura construcţie din bârne masive cu planul absidelor laterale de formă dreptunghiulară. Icoane valoroase şi catapeteasmă de o rară frumuseţe. Monument al eroilor.
    Biserică de lemn (secolul al XVIII - lea) în satul Şendreşti, monument istoric. Plan în formă de navă, cu altar pe cinci laturi, decroşat. Pereţii din bârne au fost acoperiţi cu mortar şi scânduri la reparaţiile din anii 1853, 1913 şi1932.
    Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului (c. 1774) în satul Ţepoaia. Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (c. 1840, reparaţii în 1887) în satul Chicerea. Monumentul eroilor în satul Praja. Mormântul eroului revoluţiei Iancu Hristache în satul Ţepoaia. Monument comemorativ în satul Fundătura. Placă comemorativă erou-martir Gheorghe Nechita (9 VIII 1960 – 22 XII 1989) la Şcoala Gimnazială Motoşeni. Centru de prelucrarea artistică a lemnului.
Foto: 1 - Biserica de lemn monument istoric din satul Praja; 2 - sistem de iazuri amenajate pe cursul Zeletinului; 3 - placă comemorativă erou Gheorghe Nechita (Motoşeni); 4 - acces egal la educaţie prin kilometri de uliţe prăfuite.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu