Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

miercuri, octombrie 29, 2014

Trecător prin judeţ (25): Căiuţi

1) afluent al Trotuşului (14 km lungime, bazin hidrografic de 28 kmp) ce izvorăşte din Masivului Ouşorul, la est de vârful Ursoiul Mare (718 m).
2) comună situată la poalele nord-estice ale Dealului Ouşoru (753 m), la confluenţa râului Căiuţi cu Trotuşul. Acces rutier (DN 11A, 14 km sud-est de municipiul Oneşti) şi feroviar, pe linia Adjud-Ciceu. Sate componente: Căiuţi, Blidari, Boiştea, Floreşti, Heltiu, Mărceşti, Popeni, Pralea, Vrânceni. Populaţia: 4718 loc. (1956), 5332 loc. (1966), 5582 loc. (1977), 5088 loc. (1992), 5416 loc. (2002), 5252 loc. (2011). Aşezare veche, atestată documentar din secolul XVII, târgul Căiuţi a luat fiinţă cu hrisovul lui Scarlet Calimach dat hatmanului Răducanu Rosetti la 14 martie 1818. Obiective turistice: Conacul Rosetti, c. 1846 (reparaţii în anii 1940, 1963, 1998, 2014), monument de arhitectură unde în preajma unirii Principatelor aveau loc întruniri ale fruntaşilor unionişti (C. A. Rosetti, Al. I. Cuza, Costache Negri, Vasile Alecsandri). În acest conac s-au pus bazele Unirii Principatelor din 1859. Din 1997 a fost preluată de către Ministerul Culturii care a început lucrările de restaurare. Multe din creaţiile poetului Vasile Alecsandri s-au născut în această casă. În apropierea conacului se găseşte un parc din secolul al XIX-lea, cu specii valoroase. Biserica de lemn “Sfântul Nicolae” (c. 1755, distrusă în 1774, refăcută în 1810, restaurată în 1982) în satul Pralea. Biserică de lemn (c. 1795) în satul Heltiu. Monumentul eroilor dezvelit în anul 1995, cu o arhitectură originală. Serbare anuală la 29 august (Sfântul Ioan Botezătorul). În satul Pralea se găseşte o casă de vânătoare (click aici), dotată cu şase camere a câte şase paturi - loc de odihnă în campaniile de vânătoare ale lui Nicolae Ceauşescu, astăzi inclusă circuitului turistic. Unitate administrativ-teritorială cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional (cf. Legii nr. 5/2000).
 Râul Căiuţi
Patul în care s-ar fi odihnit Nicolae Ceuşescu în campaniile de vânătoare de la Ocolul Silvic Căiuţi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu