Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

luni, septembrie 21, 2015

Europa în teste!

   Europa, „leagănul civilizației și al democrației msondiale”, spațiul celei mai moderne construcții politico-economice de pe glob, Uniunea Europeană, dar, în același timp, continentul diversității și al multiculturalității este, pentru geografi, o permanentă sursă de căutări, de provocări și de inspirație. Chiar dacă incomparabil mai mic decât celelalte continente, uscatul dintre Atlantic, Mediterana și Munții Ural se ridică, prin superlativele sale economico-demografice, prin tradiția culturală multimilenară, prin caracteristicile fizico-geografice și prin artactivitatea turistică mult deasupra „suratelor” sale. De aceea, a cunoaște Europa din punct de vedere geografic este, astăzi, sinonim cu a înțelege fenomenele globale. Este și dezideratul cu care au pornit la drum autorii acestui volum, elaborând itemi care stimulează creativitatea elevilor, aceștia fiind puși în situația operaționalizării gândirii, pornind de simplu la complex, și a esențializării răspunsurilor pe baza utilizării unor exemple de bune practici din orizontul local.
    Lucrarea „Teste de geografie pentru gimnaziu. Clasa a VI-a” reprezintă un adevărat suport de instruire, menit să ofere utilizatorilor săi (elevi și cadre didactice) un sprijin real în asimilarea conținuturilor propuse de programa școlară în vigoare și în dezvoltarea de competențe. Lucrarea este concepută pe baza competențelor generale și specifice din Curriculum național, aducând elemente de noutate în ceea ce privește tehnologia de elaborare procedurală a itemilor și a cerințelor acestora, pornind de la respectarea particularităților de vârstă a elevilor.
     Față de metodele clasice de evaluare la disciplina Geografia Europei, care în multe cazuri făceau apel doar la memorarea și la reproducerea unor termeni și concepte noi, elementele de tehnologie a evaluării moderne a cunoștințelor și a abilităților practice sunt, în cazul lucrării de față, armonios îmbinate cu modelele tradiționaliste, pe alocuri doar teoretice, dar specifice conținuturilor studiate.
    Testele respectă structura programei școlare și cuprind următoarele capitole: Test inițial, Europa – caracterizare fizico-geografică, Europa – caracterizare generală economico-demografică, Regiuni și țări, Europa Centală, Europa de Sud (Mediteraneeană), Europa de Est, Europa de Vest (Atlantică), Europa de Nord, Test sumativ.
Fiecare unitate de învățare are, în deschidere, o sinteză care esențializează informațiile teoretice referitoare la fenomenele geografice din spațiul respectiv, în continuare fiind proiectați itemi care valorizează gândirea critică, comparația, problematizarea, eseul structurat sau liber, schemele logice sau elementele de joc didactic (aritmogrif), abordări comparative privite prin prisma diferențierilor geografice regioanle. Toate aceste elemente de evaluare moderne conferă lucrării și un important prag analitic pentru formarea unor competențe superioare prin evaluarea conținuturilor școlare.
Fiecare test, care este proiectat pe două pagini, este însoțit de un sugestiv și util suport grafic și cartografic, menit să ofere utilizatorilor o gamă cât mai largă de situații-problemă. Ilustrațiile, fie că este vorba de hărți mute, de hărți fizice sau politice, de fotografii, scheme sau grafice (de tipul climogramelor, piramidelor de vârstă, graficelor procentuale etc.) sunt clare, atractive, în conformitate cu nivelul de vârstă și de înțelegere al elevilor, fiind un real suport în evaluarea corectă a acestora.
     Lucrarea este recomandată cadrelor didactice și elevilor, fiind deosebit de utilă inclusiv pentru elevii care participă la concursurile geografice specifice vârstei lor, cu atât mai mult cu cât volumul de față face parte dintr-o serie de patru titluri, menite să acopere cei patru ani de studiu ai geografiei, în gimnaziu.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu