Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

duminică, martie 11, 2018

Arbori remarcabili în Parcul "Cancicov"


Prin una sau mai mai multe trăsături (talie, vârstă, forma şi mărimea coroanei, aspectul scoarţei, specificul tulpinii şi al ramificaţiilor, inflorescenţa, volumul foliar, valoarea decorativă a fructelor, semnificaţia cultural-istorică, raritatea specie, modul de grupare etc), anumiţi arbori devin elemente distincte în peisajul verdelui urban, pe care îl îmbogăţesc estetic şi identitar. Uneori însuşi „accidentalul” care rupe simetriile şi ritmul poate impresiona, potenţând valenţele estetice ale verdelui urban. Vegetaţia lemnoasă exprimă prin intermediul diferitelor forme expresive (armonia dintre formă şi conţinut, culoarea, volumul, scara, variaţia trăsăturilor de-a lungul anotimpurilor, relaţionarea cu elementele construite) valori deosebite ale frumosului natural, amplificate de efectele ecologice şi recreative.
Fără a excela în acest sens, Parcul “Cancicov” are câteva exemple remarcabile, pe care le prezentăm în cele ce urmează. Un element specific demn de amintit este prezenţa  numeroasă a exemplarelor multi-tulpinale.
Mai cunoaşteţi şi alţi arbori care ar merita din partea noastră o atenţie sporită?


(Nu luaţi în calcul exemplarul biped...)


 (Re)naştere de aprilie

Grupări de arbori:
"Depresivele"
"Dansatoarele"
"Evantaiele parcului"
"Stonehenge de Bacău"

Valoarea peisagistică a unui spaţiu verde este legată de suma experienţelor, obişnuinţelor şi practicilor pe care un grup uman le dezvoltă în acel loc. În acest context, profesioniştii spaţiului amenajat ar trebui să devină gestionari ai spaţiilor publice, îmbinând recuperarea trecutului la modul nostalgic sau ludic, gândirea prospectivă, grija pentru mediu, ca deziderat al regândirii relaţiei dintre natură şi mediul construit. Cât timp ne-ar mai trebui pentru a înţelege cu toţii această necesitate?


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu