Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

marți, iulie 11, 2023

11 iulie - Ziua mondială a populaţiei

 Cu ocazia Zilei mondiale a populaţiei, Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia mass-media câteva informaţii statistice.

    La  1 ianuarie 2022, populaţia rezidentă a României a fost de 19042,5 mii locuitori. Populaţia feminină a fost majoritară, cuprinzând 9803 mii persoane care reprezinta 51,5% din totalul populaţiei rezidente.

    La 1 ianuarie 2022, comparativ cu 1 ianuarie 2021 se remarcă adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică prin reducerea populaţiei tinere (de 0-14 ani) cu 4,4 puncte procentuale, ponderea acesteia reprezentând (16,2%) în totalul populației rezidente şi creşterea ponderii celei vârstnice (de 65 ani şi peste) de la 19,3% la 19,5% (1,3 mii persoane). Populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 64,3% din total, în scădere cu 223 mii persoane faţă de începutul anului 2021. În cadrul populaţiei adulte a crescut ponderea grupelor de vârstă 15-19 ani, 45-49 ani, 50-54 ani, 55-59 ani și 60-64 ani şi a scăzut cea a grupelor de vârstă 20-24 ani, 25-29 ani, 30-34 ani, 35-39 ani și 40-44 ani.

    În mediul urban locuiesc 9959,1 mii persoane, reprezentând peste jumătate din populaţia rezidentă a ţării (52,3%).

    La 1 ianuarie 2022, regiunea de dezvoltare Nord-Est (cu judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui) deţinea cel mai mare număr de locuitori, cu o pondere de 16,9% în populaţia rezidentă a ţării. La polul opus se situa regiunea de dezvoltare Vest (formată din judeţele: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş) cu o pondere de doar 8,8% în populaţia rezidentă a ţării. Regiunea de dezvoltare Bucureşti–Ilfov este cea mai urbanizată regiune, populaţia care locuiește în municipii și orașe reprezentând 86,8% din populaţia totală a regiunii.

         În anul 2022, sporul natural2 al populației rezidente a continuat să fie negativ (de -103,4 mii persoane), valori negative ale acestuia înregistrându-se și în profil teritorial, în toate regiunile ţării. Cel mai mare spor negativ s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia (-23,7 mii persoane), iar cel mai mic în regiunea București-Ilfov (-5,6 mii persoane). Valori negative semnificative ale sporului natural s-au înregistrat şi în regiunile Sud-Est (-17,5 mii persoane), Sud-Vest Oltenia (-14,3 mii persoane) şi Nord-Est (-13,1 mii persoane).

     Evoluţiile semnificative înregistrate în societate, precum scăderea natalității, menținerea unui spor natural negativ, migrația internaţională, schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor căsătorite sunt numai unii dintre factorii consideraţi răspunzători de scăderea fertilităţii și, implicit, a populației rezidente, precum și a modificării structurii acesteia pe grupe de vârstă.

    O preocupare constantă a statisticii oficiale o reprezintă estimarea populației rezidente a României, precum şi calculul unor indicatori specifici. Astfel, se observă că vârsta medie a continuat sa crească, atingând nivelul de 42,3 ani la 1 ianuarie 2022. Se poate remarca o accelerare a procesului de îmbătrânire demografică de la an la an, fapt reliefat prin creșterea ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste). Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 81,0 (la 1 ianuarie 2005) la 120,0 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2022).

     Se anticipează că numărul populației rezidente tinere, de vârstă preșcolară și școlară, va continua să aibă un trend descendent și va ajunge în anul 2030 la 3,12 milioane persoane, iar în anul 2060 la numai 2,15 milioane persoane comparativ cu 3,47 milioane în prezent (în anul școlar 2022/2023).

    România ocupă locul 6 în cadrul Uniunii Europene din punct de vedere al populaţiei rezidente, la 1 ianuarie 2022. Ţara cu cea mai mare populaţie din UE este Germania (83237,1 mii locuitori), iar ţara cu cea mai mică populaţie este Malta (521,0 mii locuitori).

 

State membre UE

Populaţia rezidentă la

1 ianuarie 2022

 

Poziţie

 

 

State membre UE

Populaţia rezidentă la

1 ianuarie 2022

- persoane-

 

Poziţie

- persoane-

TOTAL UE27

446,735,291

 

 

 

 

Germania

83,237,124

1

Bulgaria

6,838,937

15

Franța

67,871,925

2

Danemarca

5,873,420

16

Italia

59,030,133

3

Finlanda

5,548,241

17

Spania

47,432,893

4

Slovacia

5,434,712

18

Polonia

37,654,247

5

Irlanda

5,060,004

19

România

19,042,455

6

Croația

3,862,305

20

Olanda

17,590,672

7

Lituania

2,805,998

21

Belgia

11,617,623

8

Slovenia

2,107,180

22

Republica Cehă

10,516,707

9

Letonia

1,875,757

23

Grecia

10,459,782

10

Estonia

1,331,796

24

Suedia

10,452,326

11

Cipru

904,705

25

Portugalia

10,352,042

12

Luxemburg

645,397

26

Ungaria

9,689,010

13

Malta

520,971

27

Austria

8,978,929

14

 

 

 

 Sursa: comunicat INS București

 

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu