Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

marți, ianuarie 28, 2014

Pentru un decalog urbanistic băcăuan

      Deşi sunt  şi se vor perpetua enorm de multe neajunsuri, o viziune optimistă asupra viitorului oraşului Bacău nu trebuie să ne lipsească. Şi cum succesul urbanismului modern stă (şi) în latura lui participativă, vă propun zece teme de reflecţie, într-o ordine aleatorie:
- agrementarea construcţiilor şi a spaţiilor publice amenajate;
- utilizarea spaţiilor interstiţiale (reziduale/abandonate/destructurate), valorificarea eficientă a terenurilor  prin intervenţii punctuale (acupunctură urbană);
-definirea unui model cultural, revalorizarea locurilor simbolice şi a produselor locale;
- recuperarea frontului Bistriţei, întoarcerea oraşului cu faţa către apă;
- creşterea ponderii spaţiilor verzi din intravilan şi conectivităţii tuturor spaţiilor deschise (open spaces);
- încurajareapropunerilor şi soluţiilor urbanistice oferite de arhitectura ecologică;
- revalorizarea spaţiilor publice aferente blocurilor de locuinţe;
- resuscitarea Zonei Metropolitane Bacău, regândirea sistemului de relaţii cu mediul periurban, cu efecte şi asupra schimbării limitelor reale (administrative, geografice) şi a celor percepute (accesibilitate, familiaritate), prin transformarea „barierelor tradiţionale” în oportunităţi (ex: BIstriţa, Bârnatul, calea ferată etc);
- reciclarea ţesutului urban, atribuirea de noi sensuri/funcţionalităţi care să suscite noi activităţi;
- propunerea unei noi imagini a oraşului (branding urban).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu