Despre şi pentru Bacău: ştiri, geoinformaţii, fotografii, analize și comentarii. Totul la obiect.

vineri, octombrie 13, 2017

Când arborii au ecusoane

     Imagini inedite pentru unii trecători care au trecut astăzi prin Parcul "Cancicov":  anumite sectoare forfoteau de activitate. La zece ani de la apariţia Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane. Bacăul încearcă cu greu să intre în legalitate/normalitate prin întocmirea registrului spaţiilor verzi. Mai bine mai târziu decât niciodată, spune înţelepciunea noastră mioritică... dar să sperăm că nu va mai trebui să aşteptăm încă un deceniu pentru finalizare şi publicare.Extras din legea menţionată:
ART. 17
Controlul realizării măsurilor de protecţie a spaţiilor verzi este exercitat de instituţiile abilitate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru administraţie şi interne, autorităţile administraţiei publice locale şi de unităţile fitosanitare locale pentru protecţia plantelor.
ART. 18
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţilor administrative.
(2) Evidenţa spaţiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raţionale a acestora, a regenerării şi protecţiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative, asigurarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor cu informaţii despre spaţiile verzi.
(3) Autoritatea centrală responsabilă pentru amenajarea teritoriului înfiinţează Registrul naţional al spaţiilor verzi, iar autorităţile administraţiei publice locale, registrele locale ale spaţiilor verzi.
(4) Registrul naţional al spaţiilor verzi şi registrele locale ale spaţiilor verzi se vor constitui pe baza normelor tehnice elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de amenajarea teritoriului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi se vor actualiza anual. Elaborarea registrelor spaţiilor verzi se va finaliza până la data de 1 ianuarie 2008.
ART. 19
(1) Obligaţia organizării şi conducerii registrelor spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) Registrul naţional al spaţiilor verzi este un sistem informaţional care cuprinde datele tehnice ale spaţiilor verzi conform indicilor de calitate şi cantitate.
(3) Registrele locale ale spaţiilor verzi vor fi făcute publice şi vor putea fi consultate la sediile autorităţilor administraţiei publice locale.
ART. 20
(1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea obligaţiilor privind spaţiile verzi.

(3) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu